ZAJMUJEMY SIĘ KOMPLEKSOWYM PRZYGOTOWANIEM NIERUCHOMOŚCI POD ZABUDOWĘ WIELORODZINNĄ, CONDOHOTELE ORAZ HANDLOWĄ. 

Przygotowujemy dla inwestora pełną dokumentacje, która jest potrzebna dla danej inwestycji
DZIAŁAMY W NASTĘPUJĄCYH OBSZARACH:
 • analiza szczegółowa planów zagospodarowania
 • przygotowanie warunków zabudowy pod dane inwestycje
 •  wykonanie całej dokumentacji architektonicznej ( koncepcje, wizualizacje, branżowe projekty oraz doprowadzenie do uzyskania pozwolenia na budowę)
 • inwentaryzacja zieleni na działce
 • projektowanie zieleni
 • decyzje środowiskowe wraz pełnymi badaniami oraz raportem
 • opinie ornitologiczne
 • wycinki drzew
 • uzgodnienia drogowe i komunikacyjne
 • kosztorysowanie  inwestycji  w zakresie budowy pod klucz
 • badania geologiczne i hydrologiczne
 • komercjalizacja obiektów pod sieci handlowe i usługowe
 • pośrednictwo w kupnie i sprzedaży nieruchomosci
 • pełna obsługa prawna